Släktet Phaius

Phaius är ett väldigt trevligt släkte bestående av ungefär 50 arter. Det finns naturligt från Afrika till Kina, och är mycket populärt bland odlare.

Släktet är nära besläktat med bland annat Calanthe och blommorna är ganska lika detta släkte. Läppen är dock placerad mer som på t.ex. en Pleione, riktad rakt fram, än en Calanthes läpp. Blommorna är stora, likväl som mycket färggranna.

De tre vanligast odlade arterna är P. alba (vit med något gult), P. flavus (gul med mörkare veneringar och kraftigt 'rödlinjerad' läpp) och P. tankervilleae (väldoftande, kraftigt rödbruna blommor med rosa-vit läpp med ljus utsida och gult svalj).

Odling

Du odlar bäst detta släktes plantor i en humusrik kompost till vilken du gärna får lägga tree-fern och något dreneringsmaterial, typ lecakulor. Plantorna kräver kraftig gödning under tillväxtsäsongen. Efter densamma vill de ha en cirka två månader lång viloperiod.

Av Björn Johansson (publ. 25/7 2002, uppd. 21/9 2002)

Phaiusbilder

Phaius tankervillae Phaius tankervillae

Phaius tankervillae
Foto: KL

Phaius tankervillae
Foto: KL

bildsida: 1