Släktet Papilionanthe

Papilio betyder fjäril, och Anthe betyder blomma. Och namnet är definitivt inte fel valt. Mjuka former, rosa blommor - visst är det en tropisk fjäril.

Släktets arter återfinner man i tropiska Asien och består av ett tiotal arter. Blommorna produceras under hela året från de upprättväxande plantorna.

Plantorna bär tereta blad och rötterna kommer ut från bladnoderna, längs hela stammens längd. Plantorna växer snabbt, och klättrar hela tiden mot mer ljus. För ljus älskar dessa plantor.

Blommar gör arterna periodvis under hela året. Vitt och rosa är de dominerande färgerna, och blommorna markeras i rött, gult och/eller grönt.

'Vanda' Miss Agnes Joaquim, Singapors nationalblomma, är en hybrid som spontant uppstod mellan Papilionanthe teres och Papilionanthe hookeriana.

Odling

Odlingen är som för Vanda och gassande sol är vanligtvis inget problem, bara de har tillgång till mycket vatten och näring och får växa under varma förhållanden.

Förökar släktets arter gör man enkelt genom att helt enkelt skära av plantans topp (med minst 5 blad och flera rötter), och plantera separat. Plantorna grenar sig då.

Plantering sker för att tillfredställa växtsättet, bäst genom montering på ex. GreenMixplattor.

Av Björn Johansson (publ. 25/7 2002)

Papilionanthebilder

Papilionanthe teres Papilionanthe teres

Papilionanthe teres

Papilionanthe teres
Ett exempel på sympodialt vaxtsatt. Här monterad på GreenMixplatta. Foto: BJ

bildsida: 1