Släktet Orchis

Orchissläktet innehåller ett knappt tjog arter med lysande blommor i rosa, lila, vitt eller gult, ofta kraftigt markerade. Många av dem finns naturligt i Sverige och går ypperligt att odla i trädgården.

Släktet har nyligen genomgått en omfattande revision baserad på DNA-analys av släktet och dess nära släktingar. Analysen var del av arbetet med "Genera Orchidacearum", den omfattande analysen av orkidefamiljen och genomfördes i samarbete mellan Alec Pridgeon, Tony Cox och Mark Chase på RBG Kew och Richard Bateman från RBG Edinburgh. I analysen kom man fram till att släktet Orchis, som det dittills var beskrivet, innehöll tre grupper av plantor:

- Orchis militaris-gruppen innehållandes 18 arter inklusive arterna i före detta släktet Aceras finns kvar med släktnamn Orchis,

- O. ustulata-gruppens fem arter flyttades till släktet Neotinea och

- O. morio-gruppens 13 arter flyttar till släktet Anacamptis.

Över hela Europa är släktets arter hotade, och särskilt illa är det med de våtmarksväxande arterna. De lider mycket av utdikning och uppgödsling av våtmarkerna i Europa.

Namnet Orchis kommer från grekiskans orchis, testikel. Linné gav släktet detta namn utifrån rotknölarnas möjliga likhet till det manliga könsorganet.

Inom traditionell medicin har släktet, tack vare rotknölarnas utseende, givits kraft att bota sterilitet.

Av Björn Johansson (publ. 10/7 2001, uppd. 29/12 2004)

Orchisbilder

Orchis italica Orchis italica

Orchis italica
Foto: PP

Orchis italica
Foto: PMB

Orchis italica Orchis mascula Orchis mascula

Orchis italica
Foto: PMB

Orchis mascula
Foto: PP

Orchis mascula
Foto: PP

Orchis mascula underart hispanica Orchis militaris Orchis militaris Orchis provincialis underart pauciflora

Orchis mascula underart hispanica
Foto: PP

Orchis militaris
Foto: PP

Orchis militaris
Foto: RM

Orchis provincialis underart pauciflora
Foto: PMB

Orchis purpurea Orchis purpurea

Orchis purpurea
Foto: TK

Orchis purpurea

Orchis purpurea Orchis purpurea alba Orchis quadripunctata

Orchis purpurea
Foto: TK

Orchis purpurea alba
Vissa år består purpurera-bestånden i Danmark av 25% albaplantor. Foto: AM

Orchis quadripunctata
Foto: CdP

Orchis simia

Orchis simia
Foto: PMB

bildsida: 1