Släktet Neuwiedia

Plantorna i detta släkte är höga och bär avlånga blad. Plantan är helt eller delvis hårig och saknar i det närmaste rhizom. Blomstängeln är rakt upprätt stående och grenar sig inte. Vad blomma är vanligen vit eller gul. Blommorna tittar något neråt och öppnas inte fullt. I naturen kan man finna plantorna från havsnivå upp till 1000 meters höjd. De växer i skuggiga, fuktiga områden i skogens undervegetation. Man finner ofta D. veratrifolia växandes i lerjord med lövjord överst.

Släktet fick sitt namn för att hedra prins Maximillian von Neuwied (1782-1859). Släktet beskrevs utifrån N. veratrifolia.

Av Björn Johansson (publ. 11/9 2004)