Släktet Miltoniopsis

Penseorkidéerna är vackra orkidéer som är realtivt enkla att odla. De kräver dock hög luftfuktighet och jämn fuktighet i komposten.

När man köper en 'Miltonia' i en blomsteraffär, är det vanligtvis en Miltoniopsis-hybrid man betalar för. Namnförbistringen är dock ej så konstig, och delvis är det ingen förbistring...

År 1889 inrättade Godefroy-Lebeuf släktet. Det användes dock ej, utan namnet Miltonia fortsatte användas på alla arterna fram till 1976. Det året återuprättade Garay och Dunsterville släktet genom att beskriva en ny art, M. santanaei, och flyttade samtidigt de övriga arterna från Anderna och Centralamerika in i Miltoniopsis-släktet. År 1989, alltså hundra år efter släktets upprättande, beskrev Dodson och Bennett den nyaste arten i släktet, M. bismarckii från Peru.

Släktet Miltoniopsis innehåller just nu: M. phalaenopsis, M. roezlii, M. vexillaria, M. bismarckii, M. santanaei och M. warscewiczii.

De hybrider som registreras med arterna ovan som föräldrar registreras dock fortfarande som Miltonia-hybrider. Detta beror på att många av arterna förut hörde till just Miltonia-släktet och många hybrider då redan registrerats som Miltonia-hybrider.

Skillnaden mellan Miltonia och Miltoniopsis är att plantorna har ett blad hos Miltoniopsis, två hos Miltonia. Vidare sitter Miltoniopsisbulber tätt ihop, medan Miltoniabulber är utspridda på ett långt rhizom.

Miltoniopsis blommar med två till tre stänglar med stora vanligtvis doftande blommor från var ny bulb. Blommorna står i en till två månader och efter den primära blomperioden kan en andra blomning ibland ske.

Odling

Miltoniopsis-plantor har ett rykte om sig att vara svårodlade och inget en nybörjare skall starta med. Många provar därför inte ens att odla den. Detta är synd tycker jag, för om man bara uppfyller det fåtal krav plantorna har blir man rikligen belönad.

Fuktighet och gödning

Arterna som ingår i detta lilla släkte finns naturligt i så vitt skilda omgivningar som heta skogar och kyliga molnskogar. Gemensamt för alla omgivningarna är dock att luftfuktigheten alltid är hög tack vare regnfall och dimma.

Miltoniopsisplantor önskar därför en luftfuktighet på 70-80% i medel. På nätterna får den gärna vara 80-90% och på sena eftermiddagar kan den krypa ner till 50-60%. 70% är dock idealt. Om luftfuktigheten blir för stor på vintern kan gärna stark luftrörelse ordnas. Det ser till att kondensation undviks.

Plantorna vill konstant vara jämnt fuktiga. Detta betyder att de aldrig skall tillåtas att torka ut helt, och inte heller vara blöta. En viss variation uppstår självklart alltid beroende på hur nyligen komposten vattnats, men variationen får ej bli för stor. Hur mycket man skall vattna beror på hur ljust plantan står, hur varmt där är, vilken årstid det är mm. Man får som odlare undersöka var planta när man skall vattna. Om komposten är torr en bit ner i krukan är det hög tid att vattna. Vattningsfrekvensen kan variera från en gång per dag till två gånger i månaden, beroende på plantans omgivning.

Gödning bör ges var vecka under den aktiva tillväxtperioden. Under denna tid är det även viktigt att en gång i månaden spola bort överblivna närsalter från komposten. Om så ej görs kan bladtopparna dö. För att skölja ur krukan vattnar du först som vanligt. Salterna löses då upp. En timme efter vattningen sköljer du krukan med två gånger så mycket vatten som krukan rymmer. Mycket av salterna följer då med detta vatten ut ur krukan.

Ljus och temperatur

Miltoniopsis-plantor trivs bäst i 1000-2000 foot candles, alltså så mycket ljus att ingen skugga skapas om en hand förs mellan plantan och ljuskällan. Dessa plantor passar därmed ypperligt att odla under artificiellt ljus. Plantorna blommar bäst om de får så mycket ljus de klarar utan att skadas. Man kan se om så är fallet på bladens färg. Om de antar en något rosa ton är ljusmängden perfekt. Om de blir röda, gulgröna eller halmfärgade är ljuset för intensivt. Under tiden som plantorna blommar bör de dock få en aning mindre ljus så att blommorna håller länge.

Plantorna trivs bäst i en temperatur av 27-29°C på dagarna och 16-18°C på nätterna. En aning högre kan de klara av, och en aning lägre likaså, men om nattemperaturen hålls på 17°C blommar plantorna bäst.

Vila

Generellt skall Miltoniopsis-plantor odlas under samma förhållanden året runt. Exempelvis är det viktigt att ha en temperaturskillnad mellan dag- och natt. Under vintern är det dock naturligt att minska mängden vatten. Detta beror på att ljuset minskar vilket gör att vatten ej avdunstar från plantorna och följdaktligen tar de ej upp så mycket vatten. Plantorna skall dock aldrig få torka ut helt. När vattningen minskas skall även näringsgivan minskas fram till dess att plantorna börjar växa igen påföljande vår.

Plantering

Omplantering av Miltoniopsis-plantor bör ske vart år. Detta ger odlaren möjlighet att hela tiden erbjuda sina plantor utmärkt kompost, vilket är viktigt för plantornas trivsel.

Plantorna har fina, nästan trådlika rötter. Dessa ruttnar lätt om komposten plantan lever i är för våt. Mediet måste därför vara väldrenerat, men samtidigt hålla fukt så att krukorna ej torkar ut. Plantorna kan därmed odlas i exempelvis:

- GreenMix, vilket håller fukt bra, eller

- finfördelad pinjebark blandat med fukthållande perlite eller vitmossa.

Vissa odlare lägger till träkol, tree-fern eller kokosfibrer. Vilken blandning man väljer beror på hur ofta man brukar vattna sina plantor samt de generella förhållandena plantan lever i.

Den kruka du väljer till din planta bör vara av plast. Plastkrukor har nämligen fördelen att fukten bibehålls bra i dem. Dräneringen är dock ytterst viktig. Detta kan exempelvis åstadkommas genom ett lager av grov bark i krukans botten. Krukorna bör vara små. De bör bara ha utrymme för de nuvarande rötterna och ett års extra tillväxt.

När omplanteringen sker skall du se till att rensa bort all gammal kompost och skadade rötter. Omplanteringen sker bäst på hösten när den nya rottillväxten påbörjas, vilket oftast sker när det nya skottet är halvvuxet.

Problemsökning

Bladen på en Miltoniopsis-planta berättar mycket om huruvida plantan trivs med sin odling. Om bladen har en ljusrosa ton är ljusnivån perfekt. Om de däremot är rödaktiga eler halmgula är nivån för hög. Om bladtopparna dör har salter byggts upp i komposten och behöver sköljas ur. När bladen veckas horisontellt har vattningen varit oregelbunden eller luftfuktigheten för låg. Bladveckning kan även ske om rötterna har ruttnat av för mycket vatten i komposten. Om detta är problemet måste man omedelbart plantera om den drabbade plantan och se till att ta bort all skadad rotvävnad och gammal kompost.

En Miltoniopsis-planta i full blom är en underbar syn. Prova därför gärna att odla en planta eller två.

Av Björn Johansson (publ. 26/6 2002)
Källa: Charles & Margaret Baker

Miltoniopsisbilder

Miltoniopsis hybrid Miltoniopsis hybrid

Miltoniopsishybrid

Miltoniopsishybrid
Foto: KL

Miltoniopsis phalaenopsis Miltoniopsis roezlii

Miltoniopsis phalaenopsis

Miltoniopsis roezlii

Miltoniopsis santanaei Miltoniopsis vexillaria

Miltoniopsis santanaei

Miltoniopsis vexillaria

bildsida: 1