Släktet Miltonia

Miltoniasläktets arter kräver hög luftfuktighet och jämn fuktighet i komposten. Men de belönar sin odlare med vackra, stora blommor.

Namnet Miltonia har länge använts till både Miltonia- och Miltoniopsis-arter. År 1976 delades arterna dock upp i de respektive släktena. Miltoniopsis-släktet innehåller nu de arter som kallas 'Penséorkidéer', 'kallväxande Miltonior' och 'Colombianska Miltonior' och hybrider av detta släkte säljs i stora mängder i blomsterbutiker runt om i världen.

De arter som ingår i Miltonia-släktet odlas dessvärre mycket sällan. Det tycker jag är synd, för plantorna har stora vackra blommor som blommar länge och plantorna är ganska enkla att odla.

En anledning till att de i det närmaste ignorerats kan vara att det tills nyligen funnits dåligt med information om arternas utbredning och således om det korrekta sättet att odla dem. Tack vare forskare i Brasilien har dock deras växtförhållanden identifierats och nu finns alla mäjligheter att ge odlade plantor bra förhållanden.

Miltoniasläktet innehåller 9 arter, alla hemmahörande i Brasilien: Miltonia anceps, M. candida, M. clowesii, M. cuneata, M. flavescens, M. kayasimae, M. regnellii, M. russelliana, and M. spectabilis. Två arter som tills nyligen ingått i Miltonia-släktet är M. schroederiana och M. warscewiczii. Dessa återfinns nu i Oncidiumsläktet under namnen Oncidium schroederiana respektive Oncidium fuscatum.

Odling

Ljus

Alla arterna växer på platser där de är utsatta för relativt starkt solljus. Vissa vill till och med ha så starkt som Cattleyor önskar. Bladen tenderar dock att bli ganska gula på sådana plantor. Under alla omständigheter bör luftrörelsen vara kraftig så att bladen ej bränns av solens värme.

Vatten

Miltonior trivs i 80-85% luftfuktighet året runt. I naturen regnar det ofta på dem och fuktig luft drar också in från havet och kondenceras när luften trycks upp längs bergsidorna.

Regnmängderna varierar något över året där Miltoniorna växer, men det är aldrig helt torrt. Under vår till höst regnar det mycket och under vintern är det något torrare. Kondensen bidrar dock även under vintern till att plantornas kompost hålls fuktig. Odlade plantor bör därför vattnas så att komposten är fuktig under hela tillväxtperioden. Under hösten, när bulberna mognat, skall vattningen minskas. De får dock ej torka ut helt under vintern heller. Under vintern kan man därför exempelvis spraya plantorna på morgonen och vattna på vanligt vis en gång varannan vecka.

Näring bör ges regelbundet, exempelvis var vecka, under tillväxtperioden. Under denna tid kan saltavlagringar bildas i komposten och för att avlägsna dessa kan man en gång i månaden först vattna som vanligt. En timme sedan låter man ett par liter vatten rinna genom krukan. Stora delar av saltet följer då med. Under vintern bör näring inte ges.

Kompost och plantering

Som för de flesta orkidéer kan man använda många olika kompostblandningar till Miltonia. Nyckeln ligger ofta i att anpassa sin vattning till den kompost man använder.

Miltoniaarter har många tunna rötter. De skall också hålles relativt fuktiga hela året. Detta gör att komposten måste andas bra så att rötterna ej kvävs och samtidigt måste den hålla vatten.

Miltonia-arter har därför med stor framgång odlats i tree fern- och pinjebarkkomposter. Tree fern har fördelen att den håller vatten bra och ej bryts ner så snabbt, medan pinje är enklare att få tag på och i det närmaste bryts ner lika långsamt. Till materialen ovan kan även sättas perlite och äkta träkol för att hålla kvar vatten och samtidigt ge luft åt rötterna.

Omplantering av Miltonia-plantor bör ske vart år då den ständigt fuktiga komposten snabbt bryts ned. Använd små krukor som bara ger plats för ett eller två skott ytterligare och grunda krukor får gärna användas då skotten ibland breder ut sig i sidled. Omplantering skall, som vanligt, ske när de nya rötterna börjar bryta fram så att plantan kan återhämta sig så snabbt som möjligt.

Vissa odlare använder ren vitmossa att odla dem i. Detta material bryts dock ned snabbt vilket ger ännu högre omplanteringsfrekvens än vad som behövs med andra komposter.

Då plantorna har skotten en bit från varandra kan man tänka sig att montera dem på Tree fern eller Bark. Då plantorna skall vara fuktiga måste dock monterade plantor vattnas minst en gång per dag. Många odlare finner det svårt att hålla monterade plantor fuktiga nog under sommaren.

Om du kan ge dina Miltoniaplantor hög luftfuktighet och jämnfuktig kompost kommer du bli rikligt belönad med vackra blommor.

Av Björn Johansson (publ. 4/5 2002, uppd. 16/4 2005)
Källa: Charles och Margaret Baker

Miltoniabilder

Miltonia clowesii Miltonia flava Miltonia flavescens

Miltonia clowesii

Miltonia flava

Miltonia flavescens

Miltonia hybrid Miltonia hybrid

Miltoniahybrid
Foto: KL

Miltoniahybrid
Foto: KL

Miltonia hybrid Miltonia hybrid

Miltoniahybrid
Foto: KL

Miltoniahybrid
Foto: KL

Miltonia hybrid Miltonia hybrid Miltonia spectabilis

Miltoniahybrid
Foto: KL

Miltoniahybrid
Foto: KL

Miltonia spectabilis
Foto: BJ

Miltonia moreliana X Sharaton

Miltonia moreliana X Sharaton
Denna hybrid är mycket lik 'vanliga' moreliana. Foto: MG

bildsida: 1