Släktet Masdevallia

Detta artrika släkte (250 olika) finns huvudsakligen i Peru, Colombia och Equador.

Av Björn Johansson (publ. 25/7 2002)

Masdevalliabilder

Masdevallia art Masdevallia calopthera

Masdevalliaart
Foto: JS

Masdevallia calopthera
Foto: JS

Masdevallia elephanticeps Masdevallia hybrid

Masdevallia elephanticeps
Från Flore des serres et des jardins de l'Europe av Charles Lemaire med flera

Masdevalliahybrid
Foto: JS

Masdevallia hybrid Masdevallia hybrid Masdevallia pachyura

Masdevalliahybrid
Foto: KL

Masdevalliahybrid
Foto: KL

Masdevallia pachyura
Foto: JS

bildsida: 1