Släktet Leptotes

Detta släkta håller en handfull miniaturorkidéer. Ingen av arterna blir större än 20 cm hög och minst är Leptotes tenuis som bara blir några få cm.

Plantorna har korta rhizom på vilka en mängd bulber snart växer. Bulberna är för övrigt små och smala och i det närmaste inte åtskiljbara från det enda bladet. Bladet är kompakt, cylinderformat och köttigt.

Blomstänglarna skjuter fram från bladens bas/bulbens topp och håller en eller flera blommor. Var blomma är stor i förhållande till plantan och blommorna håller vanligtvis länge.

Släktets arter växer naturligt i subtropiska regnskogar och kustregnskogar i Brasilien, Argentina och Paraguay.

Namnet kommer från det grekiska ordet för delikatess och syftar på att bladen är delikata, sköra, alltså lätt går av.

Odling

Släktets arter odlas bäst i medeltemperatur med stor temperaturskillnad. Ge den alltså kalla kvällar och varma dagar. Om sommardagarna är mycket varma, tillse att plantorna får gott om vatten.

Placera plantorna mycket ljust men ge skugga under dagens varmaste timmar. Vid fönsterodling passar väster- eller söderfönster bra. Om du odlar under lysrör så placera plantan 30 cm under desamma. Här uppe i norden mår plantorna bra av sommarvistelse utomhus.

Arternas naturliga habitat ger dem fuktiga nätter likväl som dagar året om. Ge dina plantor minst 50% luftfukt och ge inte plantan vintervila vad gäller vattentillgången. Vattna mycket under tillväxtperioden och minska när tillväxten ej är fullt så aktiv. Låt bara mediet börja torka före du vattnar igen. Ge näring var annan till var tredje vattning.

Plantorna mår bra planterade i små krukor av lera eller plast. Ge i sådana fall en genomsläpplig kompost. Men vackrast är nog plantorna monterade. Du kan då välja tree-fern eller kork som underlag.

Av Björn Johansson (publ. 7/11 2004)
Källa: Marianna Max

Leptotesbilder

Leptotes bicolor Leptotes unicolor

Leptotes bicolor
Foto: JS

Leptotes unicolor

bildsida: 1