Släktet Epidendrum

Det är ett enormt släkte, Epidendrum. Man brukar ju säga att det finns kanske 25 000-35 000 orkidéarter i världen. Epidendrumsläktet innehåller 1100 av de arterna.

Släktet har på senare tid genomgått flera revisioner och släkten såsom Dimerandra, Encyclia, Oerstedella och Neolehmannia har skapats av f.d. Epidendrumarter. Ofta är det skillnader i kolumnens utseende som har gett dem olika släkten.

Karrakteristiskt för släktet är nämligen att kolumnen (könspelaren i blommans centrum) är tvådelad i framkanten. Många av arterna har även läppen delvis fästad mot kolumnen. Dessa två bildar då tillsammans en rörlikande nektargömma. Blommorna saknar därför ofta sporre.

Naturligt finner man släktets medlemmar från Florida ända ner till tropiska Argentina, och från havsnivå upp till höglandsområden. Bland annat denna utspridning har skapat stora variationer inom släktet. Exempelvis varierar plantornas uppbuggnad från att ha tunna höga stammar till pseudobulbsstammar liknande ägg. Bladen är allt från någon centimeter till många decimeter stora.

Namnet Epidendrum gav Linné släktet. Han skapade det av grekiskans epi, på, och dendron, träd. Dock växer många av arterna som litofyter eller i tjock mossa. Men tydligen inte den planta Linné såg.

En rolig detalj kring detta släkte är att många av de högstammade arterna odlas som trädgårdsblomma i tropiska länder.

Odling

Liksom att växtsättet varierar, varierar även odlingen, men många av arterna är enkla att odla. Och det är dessa lättodlade arter man finner i den vanliga handeln.

Placering bör ske i öst- eller västfönster, utan kontakt med starkt direkt solljus. Ge plantorna medeltemperatur och vatten när komposten börjar torka. Ingen speciell viloperiod behövs, utan jämn vattning passar bra. Komposten kan exempelvis vara en mycket lövrik humus eller GreenMix.

De små krypande arterna i släktet odlas bäst i en låg kruka eller monterade på tree fern eller kork. Pseudobulbförsedda arter bör odlas i väldrenerade krukor i vilken komposten kan torka ut när bulberna mognat. De högstammiga arterna kan odlas i kruka.

Av Björn Johansson (publ. 16/11 2001, uppd. 7/9 2004)

Epidendrumbilder

Epidendrum art Epidendrum art

Epidendrumart
Foto: KL

Epidendrumart

Epidendrum art Epidendrum faustum Epidendrum fucatum

Epidendrumart

Epidendrum faustum
Foto: BJ

Epidendrum fucatum
Från Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, Journal d'horticulture av Charles Morren

Epidendrum melanocaulon Epidendrum pallidiflorum

Epidendrum melanocaulon
Från Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, Journal d'horticulture av Charles Morren

Epidendrum pallidiflorum
Ill: WJH

Epidendrum pseudoepidendrum Epidendrum radicans Epidendrum radicans-hybrid

Epidendrum pseudoepidendrum
Foto: MG

Epidendrum radicans

Epidendrum radicans-hybrid
Foto: KL

Epidendrum radicans-hybrid Epidendrum radicanshybrid

Epidendrum radicans-hybrid
Dessa pastellfärger är relativt ovanliga hos arten. Foto: SM

Epidendrum radicanshybrid
Foto: JS

Epidendrum schomburkii

Epidendrum schomburkii

bildsida: 1