Släktet Disa

Släktet Disa finns naturligt främst i Sydafrika. Trots hemlandets varma medeltemperatur är detta dock kallväxande orkidéer. Anledningen är att dessa orkidéer naturligt finns högt upp på bergssluttningar. Disaorkidéer trivs i och med detta bra tillsammans med Coelogyne, Cymbidium, Pleione med flera.

Det finns över 130 arter av Disa. Den vanligast odlade är Disa uniflora vilken får stora djupt röda blommor och finns naturligt på Table Mountain i Sydafrika. Andra arter i släktet har blommor i gult, rosa eller lila. Plantorna har en underjordisk bulb från vilken avlånga blad skjuter fram. Bladen är vanligen gröna året om. Blomstjälken blir 15-20 cm hög och bär tre till sju blommor. Blommorna slår vanligen ut under våren eller försommaren och de håller sig bra som snittblommor!

Odling

Det kritiska för dessa plantor är att de får nog med vatten och lagom temperaturer.

Ljus

Disa växer i naturen i full sol men ofta med gräs som skuggar blad och rötter. I odling är det lämpligt att ge plantan 30-50% skuggning så bladen inte skadas av solstrålarna. Under vintern skall skuggningen minskas så plantan fortsätter få ungefär samma solmängd hela året runt.

Du kan gärna placera dina Disa-plantor utomhus under sommaren. Tillse att plantorna skyddas från stark sol och även från sniglar och andra glupska småkryp.

Temperatur

Disa är kallväxande. Optimala förhållanden är temperaturer under 25 grader under sommardagar och runt 7 grader under vinternätter. Plantorna skadas vanligen om temperaturen kryper över 30 grader eller under 0 grader. Om möjligt skall vattentemperaturen hållas under 25 grader.

Luftrörelse

Disa behöver konstant luftrörelse för att må bra. Placera en fläkt så den sveper över plantorna. En lätt rörelse i bladen är lagom vind.

Vatten

Vattningen är kritisk för dessa orkidéer. Komposten måste alltid vara fuktig, den får aldrig torka ut. Ett sätt att visualisera hur komposten konstant skall vara är att tänka sig en blöt tvättsvamp som sedan vrids ut så den ej droppar vatten.

Att använda Sphagnum (vitmossa) i komposten är ett bra sätt att öka mängden vatten i komposten. Ett vanligt sätt är också att ställa krukorna i ett vattentätt kar som sedan fylls med en eller två cm vatten. Plantorna står då alltså konstant i vatten. Tvätta ur karet då och då så det ej växer alger mm i vattnet. Ett annat odlingsalternativ är att använda hydroodling vilket många kommersiella odlare föredrar.

Använd, om du kan, regnvatten eller avkalkat vatten. Ge en svag näringslösning med var annan vattning. Om du har vatten stående runt krukorna kan en tiondels dos appliceras med var annan påfyllning.

Omplantering

Omplantera din planta efter blomningen, alltså vanligen under våren. Att ge plantan ny kompost vart år är bra då det uppmuntrar plantan att växa sig stark.

Dessa plantor kräver luftig kompost som ändock är vattenhållande. En bra blandning är 40% färsk vitmossa (Sphagnum), 55% grov torv och 5% vermiculite eller perlite för att luckra upp. Vissa odlare lägger ett några millimeter tjockt lager av smått akvariegrus överst i krukan. Detta motverkar algbildning på ytan.

Vid själva omplanteringen tippar du ut plantan ur sin kruka och tar bort all gammal kompost. Välj en ny kruka som är stor nog att rymma tolv månader ytterligare tillväxt. Fyll den rengjorda krukan med kompost till lämplig nivå och sätt ner plantan så bladen och bulberna hamnar på samma nivå i krukan som tidigare. Fyll på med kompost och vattna genom plantan ordentligt. Låt någon vecka gå före du återintroducerar plantan till sin vanliga kraftiga vattning.

Plantorna skjuter ofta ut sidoskott och efter lösa bulber under tillväxten. Dessa kan vid omplanteringen lossas och planteras för sig.

Problem

Ett problem som ibland uppstår hos Disa är mögel och röta. Om blad får svarta ringformationer som övergår i svarta cirklar är det vanligen en röta. För att tillse att inte hela plantan skadas måste det drabbade bladet skäras bort och förstöras.

Av Björn Johansson (publ. 26/5 2005)

Disabilder

Disa uniflora Disa uniflora

Disa uniflora

Disa uniflora

bildsida: 1