Släktet Corybas

Corybas är ett av världens mest distinkta orkidésläkten. Plantorna är små, men endå riktiga blickfång.

I släktet är 60 arter kända just nu, och de finns naturligt från sydöstra Asien till Australien via Malaysia och Nya Zealand. En art finns till och med på Macquarie Island, och denna art är den mest sydliga orkidéer på jorden. Samtliga arter bär ett enda hjärtformat blad och en enda blomma. Blomman är ovanligt stor för att finnas på en så liten planta. Den har en huvlik toppsepal, långa eller korta övriga sepaler och petaler och en starkt bakåtvriden läpp som kan ha två sporrar vid sin bas.

Odling

Plantera dina plantor två till tre cm. ner i en kompost bestående av två delar grov sand (ex. pimptensgrus), en del grov lerjord, en del grova sågspån och en del lövjord.

Tillåt sedan inte plantan att torka ut någon gång under tillväxtperioden, och ge bara lite näring.

Av Björn Johansson (publ. 17/9 2001, uppd. 13/10 2001)

Corybasbilder

Corybas adunca Corybas ej namngiven art

Corybas adunca

Corybas ej namngiven art

Corybas oidentifierad art

Corybas oidentifierad art

bildsida: 1