Släktet Cephalanthera

Sysslorna är vackra orkidér man kan finna naturligt i Sveriges skogar. Vissa av arterna går dock även ypperligt att odla i den egna trädgården.

Släktet Cephalanthera är ett av de släkten som har flest drag kvar från liljorna, vilka orkidéerna stammar från. I rotsystemet, bladen och stammen kan man se likheter. Detta släkte är även primitivare än många andra orkidésläkten vad gäller pollinationsmekanismen.

Namnet Cephalanthera har bildats av grekiskans 'kefale', huvud och 'anthera', ståndare.

Cephalanthera är närbesläktad med Epipactis.

Odling

Sysslorna odlas väl i en fuktig och väldrenerad lövkompost placerad i ljus skugga. Plantorna rötter söker sig vanligtvis långt ner i marken och de tål därför något torrare perioder under sommaren, men aldrig helt torrt. De uppskattar inte våta marker.

Komposten bör vara basisk eller neutral och placering i frihet är att föredra då krukodling begränsar rotstocken för mycket.

Naturligt finns många av arterna i öppna lövskogar såsom bokskogar, vilket kan ge en hint om vilken växtplats som passar dem bäst i trädgården.

Av Björn Johansson (publ. 17/1 2003, uppd. 17/3 2005)

Cephalantherabilder

Cephalanthera falcata Cephalanthera longifolia

Cephalanthera falcata
Foto: CY

Cephalanthera longifolia
Foto: PMB

Cephalanthera longifolia Cephalanthera rubra

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra
Foto: PMB

Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra
Foto: PMB

bildsida: 1