Släktet Caladenia

Caladenia är ett av Australiens mest vackra och sevärda släkten. Dessvärre är det besvärligt att odla.

Släktet består av cirka 120 arter av vilka många, enligt Pridgeon, fortfarande inte är namngivna. Gemensamt för alla arter är att de bär ett blad och en till fyra blommor. De flesta arterna har hårigt blad och hårig stjälk.

Odling

Odlingen av plantorna är, som sagt, lite besvärlig. Komposten ska bestå av sur sandig lerjord, lövjord och grovt grus och det är bäst att plantera sina plantor i plastkrukor. Under tillväxtperioden ska plantorna vara jämnt funktiga, och en neddragning av vattenmängden ska sedan ske när plantorna börjar vila. Bara lite näring ska ges, och minitemperaturen bör vara 4-5°C.

Av Björn Johansson (publ. 17/9 2001)