Vanda cristata

Detta är en medelstor monopodial epifytiskt växande orkidé. Det finns naturligt på mossklädda träd i bergsskogar i Bangladesh och Himalaya.

Plantan har en kraftig stam vilken bär ljust gröna blad. Blomstängeln är vanligen något nedåthängande ganska kort stängel. Var stängel bär två till sex blommor.

Blommorna är vaxartade och långlivade. De är ganska små för att vara en Vanda och är gröna med svartaktig läpp. De slår i naturen ut under våren eller sommaren.

Odling

Detta är en varm- eller medelväxande orkidé. Ge den en minimitemperatur av 12 grader under vinternätter.

Plantera i en korg eller montera din planta. Placera den i lätt skugga, eventuell med full sol under någon tid av dagen.

Vattna ymnigt under tillväxtperioden och mindre efter densamma.

Av Björn Johansson (publ. 23/11 2005)