Ponerorchis chusua

Detta är en vacker, märklig Ponerorchisart. Den blir 7-38 cm hög (jo, du läste rätt, 7-38 cm) och stammen bär upp 2-4 blad samt ett flertal blommor. Bladen är 3-15 cm långa och 5-25 cm breda. De är gröna och ibland markerade på ovansidan i purpur-svart.

Blommorna är rosa till purpurröda ibland med ett vitt område vid läppens bas. Läppen och ibland även sepalerna är markerade med mörkare fläckar. Blommorna blir 17-20 mm höga och 18 mm breda. Nektargömman är framträdande framförallt i knoppstadiet, och är 1.2-1.8 cm lång. Den blommar i juni, juli eller augusti.

Storlek och blomningstid beror till stor del på var plantan växer. De växer naturligt på så olika platser som i skogar, ängar, grässlänter och vid bäckkanter på 500-4700 meters höjd över havet! Den är också geografiskt mycket utspridd, med plantor funna i stora delar av Kina, i Indien, Japan, Sibirien, Nepal med flera länder.

Av Björn Johansson (publ. 10/7 2001, uppd. 7/11 2004)