Sophronitis cernua

S. cernua är släktets typart. Denna art har små plantor med runda, avlånga bulber. Var bulb bär ett avlångt, skedformat blad och från bladets bas skjuter blomstängeln fram. Det gröngråa bladet och den avlånga bulben växer nära och paralellt med plantans underlag.

Stängeln bär två till sju blommor. Blommorna är ljust orange, har en gul läppbotten samt röda små markeringar. Blomningen inträffar under våren.

Beskrevs av Lindley. cernua kan från latinet översättas som 'fallandes nedåt, med huvudet mot marken'. Namnet har plantan fått då blommorna har en tendens att slå ut nedåt.

Variatéer av Sophronitis cernua

var. lowii

är en ljust gul variaté av arten och mycket ovanlig.

ssp. mineisa

återfinns längre från kusten än vanlig S. cernua. Plantan får mycket små, klart karminröda blommor.

ssp. mineisa var. endsfeldzii

är en ljust gul albinoform av underarten ovan.

Odling

Odlas bäst i medeltemperatur och ges vintervila. Hög fuktighet är viktigt då plantan naturligt växer vid havskusten.

Av Björn Johansson (publ. 7/6 2003, uppd. 14/6 2003)