Sophronitis brevipedunculata

Denna art får ljust röda blommor som är bland de större i släktet. Blomman har pilformade petalspetsar och blommans läpp är gulvenerad. Stängeln är kort.

Plantans växtsätt är mycket platt genom att bulberna sitter i en dubbel rad och de långsmala, platta bladen ligger paralellt mot den trädstam plantorna växer på.

Naturligt växer arten på stenar och buskar på bergssluttningar ovanför floder i Minas Gerais State i Brasilien. Plantorna växer som semixerofyter och får en del nattkondens. I odling vill de därför få torr och solig placering.

Plantan överfördes av Fowlie från att vara en variaté till egen art.

Plantan överfördes av Fowlie från att vara en variaté till egen art.

Odling

Denna art tål mer ljus och kräver mindre vatten än många andra arter. I naturen växer de på utsatta platser där fuktigheten mestadels kommer från kondens.

Av Björn Johansson (publ. 13/6 2003, uppd. 14/6 2003)