Spiranthes aestivalis

Detta är en intressant liten orkidé som finns vild på några få platser i Europa. Men den är nästan utrotad...

Denna planta bär en rosett av vackert gröna blad precis invid markytan. Från dennes mitt reser sig en 20 cm hög stängel. Blommorna sitter i en spiral runt blomaxet och är vita med gult i halsen. Var blomma är 5 mm i diameter. Blommorna doftar.

Naturlig utbredning är Södra och mellersta Europa men stora luckor finns i utbredningsområdet.

Sattes i släktet Spiranthes av L.M.C. Richard utifrån Poirets beskrivning.

Odling

Denna art trivs i en kalkrik fuktig jord som självklart skall vara väldrenerad. Mycket vatten önskar den under våren och sommaren men den får alrid stå plaskvåt.

Av Björn Johansson (publ. 6/1 2002, uppd. 22/6 2004)