Himantoglossum adriacum

Detta är inte den enklaste av alla orkidéarter, men den är mycket intresseväckande.

Denna art får högresta plantor men stora avlånga blomax. Blommorna är rosa, gröna och gråvita och doftar faktiskt get.

När bulben är stor som ett hönsägg, kan man räkna med att plantan blommar.

Arten kallas i England för 'Lizard orchid'.

Odling

Odla i en mycket väldrenerad kalkrik jord.

Av Björn Johansson (publ. 10/7 2001, uppd. 12/9 2001)
Källa: Paul Christian