Sophronitis acuensis

Denna art beskrevs så sent som 1975 av Fowlie utifrån ett exemplar som återfanns hos Orquidario Binot. Dit hade den kommit genom en insamling i Pico De Acu i Organbergen i Brasilien. Den finns i naturen bara i detta lilla område på 2000 meters höjd över havet.

Artens bulber har en röd skugga och bladen är äggformade. Blommorna sitter på stänglar som når till bladens topp (hela plantan är fem centimeter hög). De är mörkt röda och bär en gul läpp med kraftig röd venering. Blommans färg kan dock variera beroende på vilka temperatur- och ljusförhållanden plantan lever i.

Plantan är nära släkt med S. brevipedunculata men har ej samma ordnade mönster på bulbernas placering samt något mer fyllda blommor.

Av Björn Johansson (publ. 13/6 2003, uppd. 14/6 2003)