Calanthe Kozu

En doftande robust hybrid som passar bra i ett kallhus eller på en frostfri balkong.

I denna hybrid har den i Mellaneuropa härdiga arten discolour kombinerats med den starkdoftande arten izu-insularis. Den senare är en i naturen i det närmaste utrotad art med underbart rödfärgade blommor.

Genom korsningen har plantor uppstått som har izu-insularis färg och doft men odlingsrobustheten discolor har. Plantorna får 25 cm höga stänglar fullda med blommor i rött och mörkt rosa. Markeringar i vitt, rosa och gult pryder blomman.

En bra sort att börja sitt Calanthe-odlande med.

Av Björn Johansson (publ. 26/2 2004)