Belize Botanic Gardens

Från Belize

BBG är Belizes nationella botaniska trädgård och består av 45 hektar inhemsk och exotisk växtlighet. Trädgården är placerad vid Maya-bergens fot i Cayo-distriktet i västra Belize. (Belize ligger i Centralamerika, granne med Mexiko och Guatemala.)

Trädgårdens arbete består dels av att odla inhemska växtarter i bevarandesyfte. Personalen arbetar också med att utbilda bönder i hållbara jordbruksmetoder. Självklart informerar de också sina många besökare om Belize och dess naturskatter.

Jag har den stora äran att visa upp några av BBGs foton från deras orkidesamling.

Email: info@belizebotanic.org

Webbplats: http://www.belizebotanic.org/

Bidrag

- Bilder:

Brassavola nodosa Lycaste aromatica

Brassavola nodosa
Foto: BBG

Lycaste aromatica
Foto: BBG

Prosthechea cochleata Prosthechea radiata

Prosthechea cochleata
Foto: BBG

Prosthechea radiata
Foto: BBG

Sobralia macrantha alba Sobralia macrantha alba

Sobralia macrantha alba
Foto: BBG

Sobralia macrantha alba
Foto: BBG

Vanilla planifolia Vanilla planifolia

Vanilla planifolia
Foto: BBG

Vanilla planifolia
Foto: BBG

bildsida: 1