Sobralia macrantha

Detta är en vacker art vars plantor växer sig stora med tiden. Bulberna är bambuliknande.

Blommorna är stora och rosalila med ljusare partier.

Odling

Odlas kallt till medeltempererat.

Av Björn Johansson (publ. 19/8 2002, uppd. 19/5 2005)